Tanítások

Ron McKenzie következõ írásait Abonyi Sándor fordìtotta magyarra.

A próféta szolgálata

Isten és a gazdaság

Gyógyitás

Idök és idöszakok

Két-három

Törvény és kegyelem

Felkészülés egy társadalmi összeomlásra

Bõvebben...

Sandor Abonyi - Magamról

Eredeti szakképzettségem gépészmérnök és a pályakezdéstöl a nyugdíjazásig egy nagyvállalatnál - késobb multi cégnél - dolgoztam, hosszú idön keresztül különbözö alsó - és középvezetöi beosztásokban. Az életem derekán, a szakmai 'karrierem' csúcsán ragadott meg és hívott el az úr, hogy neki szolgáljak. Mindig a "Pál-i életút" volt a minta számomra: munka ("sátorkészítés") mellett szolgálni az Urat és betölteni személyes elhívásomat.

Drámai módon tapasztaltam meg a megtérést és az újjászületést, valóban halálba adva régi természetemet, egy új teremtéssé válva a Krisztusban. Mások és magam bunének meggyulölése, a Krisztusban megtapasztalt kegyelem és igazság megismerése és az abban való járás vált életem meghatározójává.

Az elmúlt több mint húsz éves hívö életem során megtapasztaltam a magányos keresztyén életét, elöljáróként közel húsz éven át a szervezett gyülekezeti életet a karizmatikus mozgalomban, és egy ideje az intézményes gyülekezeten kívüli (egyszeru, családias, természetes) házankénti gyülekezés útját járva, teljes szabadságban a Szent Szellem vezetésének engedelmeskedve szerzek hasznos tapasztalatokat.

Az ige igazságát betöltve merítkeztem be vízbe, majd Szent Szellembe és hamar megmutatta az úr a személyes elhívásomat is, ami az Ó egyházának építése.

Elsöként tèrtem meg a családunkban. Magányos hívöként élve az életemet, de folyamatosan az igét képviselve a családban két éven belül az egész családom megtért. A feleségem, fiam és a lányom is az Urat szolgálják. Jelenleg hat unokánk van.

Keskeny út